TUT REPORT FAQ MD 100% DIE

Tải Hola , Fake IP Hoa Kỳ Chọn Ngôn Ngữ (US)- Vào trang báo cáo!-  https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948-  Someone created an account pretending to be me or a friend- Chọn , No- Yes, I am the person being impersonated- Tên facebook trên trang cá nhân của bạn!- Email của bạn trên facebook bạn đã tạo account!- Ghi tên đầy đủ của victim cần báo cáo!- Email address listed on the impostor profile (if available) , Khỏi ghi!- Link (URL) to the impostor profile- Copy link trang của victim thả vào!- Tải PTS Về Fake CMND dống như trong info của victim! bạn có thể tải PSD CMNND tại đây :LINK- Rồi save dưới dạng JPEG , Úp lên!- Additional info: This account is impersonating me please delete thisaccount. tut faq đó

Mọi Bài Đăng Đều Được Viết Bởi Tác Giả Blog, Vui Lòng Ghi Nguồn Nguyyễn Văn Kiên ✔️ Khi Copy Bài Đăng Từ Trang Này!

Admin: Nguyễn Văn Kiên

[...] Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể ✔️

Phản Hồi Độc Giả


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc